Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Trọng - Tập Tiểu Truyện

Tổng Trọng, Tứ Trụ Thành Thăng (*) thân Tàu, thành thử Tổng Trọng thành Thái Thú Thiên Triều, tuần trước Tập Thiên tử từ Tàu thăm thú Thành Thăng thật thong thả, Thấy Tập thiên tử thư thái, Trọng Thái thú thậm thụt, tập thể tứ trụ thút thít than thở: "Tâu thánh thượng theo thần thấy toàn thể trí thức từ thôn, tỉnh, thị thành tất thảy theo Tây thế thì, thanh thế thiên triều tổn thất, Tướng tâm tư, thọ trọng thương từ trần, thần tuyên tuyền Thanh tạm thời tại thế, thần tìm thằng thủ trư tương tự thay thế thật tuyệt ! "

Tập thiên tử tuyên: " Ta thương tứ trụ tận tụy trung thành , thôi thì ta trọng thưởng tập thể  tám triệu thiên tàu tệ".

Trọng thái thú: "  Tạ thánh thượng, tập thể tứ trụ thề tuân thủ theo thánh thị thiên triều. 

Theo tin tức thông tấn, Tập thiên tử tráo trở, tung tiền thao túng toàn tập. Trọng thái thú, thề thốt theo tàu, , Tập thể trí thức Thành Thăng tập trung trước tượng Thánh Trần thành tâm tuyên thệ: " Thề thanh toán Tàu Tặc, Trói tập thể tứ trụ thái thú, thọc tiết tế tổ tiên"


Ghi chú: (*) Thành Thăng Long Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét