Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Xin Lỗi anh Tú


 HÃY KHẨN CẤP BẢO VỆ PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHÀ VĂN PHÓ TỔNG BIÊN TẬP NGUYỄN THANH TÚ

Xin Lỗi anh  Tú


Xin lỗi anh Tú

Tôi còn mê ngủ

Hiểu chưa đầy đủ

Về tính dân chủ

Cộng sản đảng ta

Tư bản kém xa

Điều bốn tinh hoa

Làm sao nỡ xóa ?


Nay xin lỗi nhá

Cam kết từ nay

Không dám cãi thầy

Giáo sư tiến sĩ

Chuyên huấn luyện khỉ

Làm xiếc mua vui

Thiên hạ chửi "Buồi"

Hãy xem như "Muỗi"


Thiên đường đeo đuổi

Cộng sản tiên phong

Dẫn dắt lòng vòng

Vẫn là đệ nhứt

Dân xem như Cứt

Hãy cố bốc thơm

Giữ lấy tay hòm

Để còn đục khoét


Nói như con vẹt

Lắm kẻ tung hô

Lúa thóc đầy bồ

Dại gì từ bỏ

Điều bốn rất Đỏ

Như máu đảng ta

Mất máu thì ra

Thây ma vất vưởng


Mồm loa có thưởng

Cửa rộng nhà cao

Lê Mác ôm vào

Lập trường kiên định

Thanh Tú xu nịnh

Dân chúng bất bình

Nay được thanh minh

Nhắn lời xin lỗi

Tiến sĩ tài giỏi

Thanh Tú bỏ qua

Có mắt như lòa

Đỉnh cao chói lóa


Lỗi lầm xí xóa

Kẻ sĩ đảng ta

Dù có ba hoa

Vẫn như kinh thánh

Tiến sĩ làm cảnh

Nhận tấc lòng thành

Thay mặt các anh,...

Vạn lời xin lỗi.
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét