Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Hậu Tây Du Ký - ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (PHẦN 13)

Tư Sâu:
- Nghe Lú lão gia giải thích thần cũng yên tâm, nhưng vẫn còn lăn tăn việc sửa Hiếp Pháp của thôn ta đợt này mặc dù đã được cả bộ máy và hệ thống báo đài trong thôn khéo lèo lái, luồn lách tuyên truyền là toàn dân hoàn toàn nhất trí cao với bản Hiếp pháp mà đảng đã soạn sẵn,
nhưng vẫn bị đám nhân sĩ và dân chúng trong thôn vạch trần nhất là điều bốn vẫn là đảng ta lãnh đạo tuyệt đối, và còn sửa lại lời nói của Hồ tiên đế năm xưa: " Quân đội ta trung với nước hiếu với dân" thành "Quân đội ta trung với đảng hiếu với dân, điều này đang gây bức xúc rất lớn trong nhân dân, ngay cả đến các cựu thần cũng không chấp nhận được.

Lão Lú:
- Ta thừa biết điều này, để bảo vệ chế độ đang lung lay thì ta phải nắm chặt lấy quân đội, công an nếu không thì rất nguy hiểm cho sự tồn vong trong tương lai của chế độ, nếu tiên đế còn sống ngài cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng khanh hãy yên tâm kỳ họp cuốc hội lần này ta sẽ quán triệt cho các đại bỉu thống nhất thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp của đảng ta, vì đại bỉu cuốc hội là đại diện cho toàn dân, đa số đại bỉu tán thành thì chúng ta bảo là toàn dân tán thành, đảng ta hoàn toàn vô can trong chuyên này và sẽ chẳng có ai dám bảo là đảng ta độc tài, đấy toàn dân đồng ý tán thành đấy còn gì, khanh yên tâm chưa ?

Tư Sâu:
- Lú lão gia thần cơ dự toán, hạ thần vô cùng khâm phục, hạ thần xin cáo lui, chúc lúc Lú lão gia vạn tuế, vạn vạn tuế

Lão lú:
- Thôi khanh hãy về phủ yên tâm nghỉ ngơi khi nào có chỉ thị ta sẽ cho người triệu tập, ta còn bận giải quyết một số việc cấp bách trong bang hội.  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét