Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Thiên đường mù

   Chắc chắn đồng chí Lú và Bộ cầy tơ sẽ học tập kinh nghiệm từ người anh em BTT phấn đấu đưa nhân dân Việt Nam đến "Thiên đường mờ" (không mù thì mờ vậy, sướng quá rồi còn gì)

   

Việt cộng cũng đang xây dựng hình ảnh một lãnh tụ Hồ chủ tịch vĩ đại, nhưng hình ảnh cụ Hồ ngày càng méo mó biến dạng kinh khủng. Đề nghị đồng chí lú đem biếu người anh em vài nghìn tấn gạo để đổi lấy kinh nghiệm xây dựng hình ảnh lãnh tụ muôn vàn kính yêu trong lòng nhân dân.

Hậu Tây Du Ký - ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (PHẦN 16)

   Lại nói về tình hình trên thiên đình kể từ khi Lão tôn đại náo Thiên cung đã đạp đổ lò bát quái dùng để luyện tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì Lò Bát Quái sau khi được sữa chữa hàn gắn lại không được bền chắc như trước đây, thường cho ra lò những viên linh đan kém chất lượng,

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Xin Lỗi anh Tú


 HÃY KHẨN CẤP BẢO VỆ PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHÀ VĂN PHÓ TỔNG BIÊN TẬP NGUYỄN THANH TÚ

Xin Lỗi anh  Tú


Xin lỗi anh Tú

Tôi còn mê ngủ

Hiểu chưa đầy đủ

Về tính dân chủ

Cộng sản đảng ta

Tư bản kém xa

Điều bốn tinh hoa

Làm sao nỡ xóa ?

Hậu Tây Du Ký - ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (PHẦN 15)

Lão hói:
- Xin Lú lão gia hãy yên tâm đợi tin tốt lành, vì trước đó cả hệ thống chính trị đã vận hành hết công suất tổ chức nhiều cuộc thảo luận, lấy ý kiến quần chúng nhân dân ban hành cùng với hiến pháp đã soạn sẵn của đảng ta, các góp ý cò mồi, thống kê khống các ý kiến cũng được báo đài của ta tung lên có gần hai ngàn sáu trăm vạn quần chúng trong thôn hăng hái đóng góp ý kiến đồng tình đấy ạ.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Hậu Tây Du Ký - ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (PHẦN 14)

  Sau khi Tư Mã Sâu Cáo lui, Lú lão gia lập tức soạn mật chiếu hỏa tốc, sai người tin cẩn giao tận tay tổng quản Cuốc Hụi là Hói Tiên Sinh, nhận được mật chiếu Hói tiên sinh hồi hộp mở ra đọc.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Hậu Tây Du Ký - ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (PHẦN 13)

Tư Sâu:
- Nghe Lú lão gia giải thích thần cũng yên tâm, nhưng vẫn còn lăn tăn việc sửa Hiếp Pháp của thôn ta đợt này mặc dù đã được cả bộ máy và hệ thống báo đài trong thôn khéo lèo lái, luồn lách tuyên truyền là toàn dân hoàn toàn nhất trí cao với bản Hiếp pháp mà đảng đã soạn sẵn,

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Nóng - Đảng cộng sản VN đang có kế hoạch liên minh giai cấp vô sản toàn thế giới tiến hành một cuộc cách mạng giải phóng loài người

   Theo tin tình báo CIA thu thập được ngày 04/12/2013, đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị trình làng một lãnh tụ vĩ đại hơn hẳn HCM (tầm cỡ Lê Nin) đứng lên hiệu triệu giai cấp công nông toàn thế giới vùng lên giành chính quyền, thiết lập lại một xã hội chuyên chính vô sản vô cùng tươi đẹp, dân chủ công bằng văn minh gấp vạn lần các nước tư bản. Lãnh tụ đó là ai ? mời qúy vị đón xem phần cập nhật tin nóng trong các bản tin tiếp theo.