Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Nóng - Thư chúc tết Trung thu thiếu nhi 2013 từ cõi âm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư chúc tết Trung thu của Chủ Tich Hồ Chí Minh gửi cho các cháu thiếu nhi


Địa Ngục ngày 16 tháng 08 năm 2013 nhằm ngày 20 tháng 09 năm 2013 DL