Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Nóng - Quyết định tuyệt thực tập thể từ văn phòng thủ tướng chính phủ.

Nóng - Đồng chí X  vừa ký một quyết định yêu cầu các đồng chí có số nhiều phiếu Tín nhiệm thấp tuyệt thực để phản đối.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 294/2013/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyệt thực tập thể để phản đối việc bỏ phiếu tín nhiệm thấp của các đại biểu quốc hội

__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu tín nhiệm của đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  ngày 12/06/2013;
Xét đề nghị của Thống đốc ngân hàng NNVN - Nguyễn Văn Bình và nhiều đồng chí đội sổ khác;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Tất cả các đồng chí đang đội sổ (kèm danh sách) và các đồng chí có nguy cơ lãnh phiếu "Tín nhiệm thấp" trong tương lai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, phó bộ trưởng, cán bộ lãnh đạo các cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các tổng cục, vụ, viện  trực thuộc bộ;

2.Các chủ tịch, phó chủ tịch các cơ quan hành chính cấp tỉnh/Tp trực thuộc TW

3. Lãnh đạo các sở ban nghành trong cả nước.

Điều 3. Phương thức tiến hành:

1. Thời gian tuyệt thực 07 ngày, vào lúc 16h30 ngày 14/06/2013 kết thúc vào lúc 16h30 ngày 21/06/2013.

2. Địa điểm: Tùy vào điều kiện của từng cá nhân, tổ chức

3. Giao đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Đinh La Thăng, có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tuyệt thực quy mô lớn trên toàn quốc, thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước để đưa tin và tường thuật trực tiếp, báo cáo kịp thời cho thủ tướng xử lý những cá nhân, tổ chức nào có hành vi gian lận trong thời gian tuyệt thực. 

Điều 4. Điều kiện và những quy định khác:

1. Trong thời gian tuyệt thực, nghiêm cấm ăn, uống bất cứ thứ gì, đồng chí nào thuộc dạng thừa cân béo phì (có trọng lượng cơ thể từ 70kg trở lên) thì phải tuyệt thực 14 ngày. 

2. Viết sẵn di chúc phân chia tài sản, quyền thừa kế bao gồm các khoản tiền và vàng đang gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ.  

3. Cơ quan tòa án sẽ không thụ lý, giải quyết các tranh chấp thừa kế từ thân nhân của các tổ chức cá nhân có liên quan đến quyết định này.

4. Thông báo cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp được biết để chuẩn bị hậu sự, thực hiện việc mai táng kịp thời khi xảy ra trường hợp xấu nhất.


Điều 5. Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về tuyệt thực sẽ bị cơ quan công an truy tố và bắt giam về tội chống đối quyết định của Thủ tướng chính phủ, và sẽ bị các đồng chí công an trong trại giam hành hạ tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, giống như trường hợp của TS. Vũ, Uyên, Kha và những nhà bất đồng chính kiến khác đang phải đối mặt trong tù.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2013.

2. Quyết định này sẽ không còn hiệu lực nếu trong thời hạn thi hành quyết định có sự can thiệp, công điện can ngăn từ các đồng chí trong Bộ chính trị thiết tha mong muốn giữ lại nhân tài để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phục vụ cho công cuộc xây dựng và đi lên CNXH của đồng chí chủ tịch QH. Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí TBT. Nguyễn Phú Trọng.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thống đốc, Tổng giám đốc các Ngân hàng Nhà Nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  
                                        THỦ TƯỚNG: Nguyễn Tấn Dũng
                                                           (Đã ký)
                                                                                                       

 Nơi nhận:
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
 - HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Toà án nhân dân tối cao;
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Kiểm toán Nhà nước;
 - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 - Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: Văn thư,  KTTH (6b). C.

2 nhận xét:

  1. Riêng bạn Giàng seo Phử và Lê hồng Anh cần dùng để quảng bá loại heo mới của VN ưu việt hơn heo Yorkshire nên miễn chấp.

    Trả lờiXóa