Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Nóng - Đồng chí Lú vừa xuất khẩu thành thơ Nóng - Đồng chí Lú vừa xuất khẩu thành thơ nhân dịp đảng ta đang thực hiện cao điểm chiến dịch CẢI CÁCH BLOGGER, dựa trên ý tưởng bài CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT khi xưa của cụ Tố Hữu.
 CẢI CÁCH BLOGGER


Hoan hô Trung cộng
Đời đời cây đại thọ
Rợp bóng mát chở che
Hoan hô Tập Cận Bình
Lưỡi bò anh thẳng tiến
Blogger em sẽ thiến
Bắt, bắt nữa bàn tay không phút nghỉ 
Cho Nhập kho viết blog mới yên tâm 
Cho cộng sản bền lâu
Thờ Trung Hoa mẫu quốc,
thờ Mác, Lê Nin bất diệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét