Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Kính tặng Cù phu nhânXin bà hãy biến đau thương thành hành động, lịch sử sẽ lặp lại, mạng sẽ đền mạng.

Tiếng trống Mê Linh thúc dập dồn
Tiễn hồn phu tướng trước thành môn
Chít vành tang trắng không rơi lệ
Hà Vũ anh đi biển dậy cồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét