Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

CUỐC HỘI THUA CẢ BÙ NHÌN
Cái Cuốc hội nước mình
Thua bù nhìn giữ ruộng
Bù nhìn dân còn chuộng
Còn có ích cho đời
Phe phẩy cánh giữa trời
Dọa khối loài phá lúa
Cuốc hội chỉ giỏi múa
Quy nạp lũ chập cheng
Tập trung bọn ngu hèn
Ưu tiên phường dốt nát
Cuốc hội cộng sản Mác
Búa Liềm được tiên phong
Bao oan ức trong lòng
Công, nông đều nhận lãnh
Cuốc hội là chim cảnh
Cất tiếng hót líu lo
Cho một lũ nhóm Lò
Vui tai và thích mắt
Cuốc hội là con CẶC
Cho Trọng Lú giải khuây
Khi không nhóm được lò
Thì đem ra tự sướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét