Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Bỏ Phiếu Tín Nhiệm


Bỏ phiếu tín nhiệm
Chi bằng dẹp tiệm
Một lũ quan niệm
Cộng sản qúy hiếm


 

Giặc tàu xâm chiếm
Dân tỏ nỗi niềm
Sợ mất búa liềm
Sai nha vung kiếm
 

Cộng sản nham hiểm
Của nổi của chìm
Miệng lưỡi thanh liêm
Tay thì cưỡng chiếm
 

Hồi chuông đã điểm
Trên
cánh đồng chiêm
Kẻ gậy người liềm
Diệt trừ lũ Điếm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét