Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

VIẾT CHO PHIÊN TÒA Ô NHỤC NGÀY 16/05/2013Đau đớn nào hơn nỗi đau này
Căm hờn dậy sóng kể từ đây
Yêu nước thì phải yêu giặc Khựa ?
Phiên tòa ô nhục chính là đây

Một huyết tâm thư để tỏ bày
"Giặc Tàu mau cút xéo về ngay !"
Ba Đình lo sợ ôm chân giặc
 Kết án Kha, Uyên kiếp đọa đày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét