Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

VIẾT CHO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ HỘI LIÊN HIỆP PHONG BÌ

"Không được đánh phụ nữ
Dù chỉ bằng cành hoa"
Nhưng cộng sản chúng ta
Có quyền làm tất cả
Từ quật mồ lấp mả
Ném trứng thối mắm tôm
Vì giặc Khựa bịt mồm
Những người con yêu nước

Tôn thờ quân xâm lược
Gọi Đại Hán là huynh
Nên đàn áp biểu tình
Dân vùng lên chống Khựa
Muốn giữ gìn điểm tựa
Phải thần phục đảng Tàu
Mặc dân chúng khổ đau
Đảng ta là Thái thú

Anh giao cho các chú
Phải tích cực hát ru
Tôn lý thuyết rối mù
Mác Lê làm bùa chú
Chọn được chú Trọng lú
Rất vừa ý thiên triều
Ngoài giỏi thói nói điêu
Hắn còn thừa năng khiếu
Nhóm "Lò Tôn" rất tếu

Lo sợ đảng đắp chiếu
Nên ra sức nói liều
Sửa Hiến Pháp tung chiêu
Quân đội trung với đảng
Khiến lòng dân chán nản
Đảng cộng sản bưng bô
Chuyên giở thói côn đồ
Để bảo toàn chế độ

Chị em ta phẫn nộ
Trước Đại Hán huênh hoang
Nữ Việt nỗi kinh hoàng
Của giặc Tàu thuở trước
Hai Bà Trưng tiếp bước
Lũ bán nước hồn kinh
Càng gây nỗi bất bình
Thì càng gần miệng cống.

http://hung-viet.org/blog1/2013/05/15/khong-duoc-danh-phu-nu-du-chi-bang-canh-hoa/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét