Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

TRỌNG LÚ TIẾP XÚC CỬ TRI


Hôm qua trời nắng chang chang
Trọng lú đi họp chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một xấp phong bì
Và mang Lê Mác cùng đi đủ rồi


Cử tri hãy tự nhiên ngồi
Phát biểu ý kiến cùng tôi luận bàn
Dân chủ theo kiểu mợ Doan
Các bác hưu trí oang oang diễn tuồng
Nhìn phong bì vẻ thèm thuồng
Nói sao cho lọt vô khuôn ngọc ngà

Cảm thông các cụ, các bà
Phong bao đã nhận nhả ra sao đành
Thôi thì kiến nghị loanh quanh
Hiến pháp, đất cát,... mỗi anh một trò

Phong bao đút túi thập thò
Bắt tay đoàn kết thì no phong bì

Hôm nay tiếp xúc Củ Chi
Gặp ngay mấy mợ Chỉ Cu, hì hì
Trọng lú vội móc phong bì
Dúi vô tay mợ lấy gì Chỉ Cu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét