Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

NỖI BUỒN TRỌNG LÚMỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Bá Thanh bị out khiến tôi quặn đau
Ngờ đâu phe lú giây phút thua đau
Bất ngờ vì thua nước cờ
Tại vì đầu lú người ơi,


Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
Bá Thanh còn nhớ đến anh Trọng không ?
Ngờ đâu chung nhóm nay cách đôi nơi
Những chiều hẹn nhau " Hốt Liền"
Giờ đây Bá Thanh u sầu

Giã biệt Huệ Đình Vương! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
buồn riêng một mình ai
Giờ đây Trọng như chết đứng
Mối u hoài này ai có haỵ

Nếu ai đã kỳ vọng xin chớ buồn,
Mác lê hồ mao đã xa lìa dân
Giờ anh Thanh Bá đang "Hốt" nơi đâu ?
mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Huệ, Thanh biết đâu mà tìm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét