Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

VĂN TẾ CHÍN TRĂM DƯ LỢN VIÊN - QUAN THAM CỘNG SẢN

"Nào những kẻ mồm loa, mép giải, Cũng cậy mình cộng sản như nhau; Một khi dân nổi can qua, Trốn chui dưới cống biết là mình ngu ?"

Than ôi !
Tiết tháng tư bắt đầu vào hạ,
Ngoài biển đông tàu lạ tung hoành.
Trên bờ quan lại hôi tanh,
Ngai vàng cộng sản chỉ mành treo chuông.
Đường Hà Thành ngập tràn bọn ác
Đường dân oan nhớn nhác an ninh
Nơi đâu cũng có kẻ rình
Chín trăm dư lợn âm binh cản đường
Trong hỗn loạn tiếng than dậy đất
Xót thương đời đã mất loạn viên
Hồn xiêu phách lạc trăm miền
Hương tàn, khói lạnh bạc tiền ích chi ?
Hồn cô độc không nơi nương tựa
Phận sai nha bồi bút bưng bô
Trót mang hai chữ Hồ Đồ,
Mang theo oan nghiệt xuống mồ thiên thu
Trời đầu hạ lập đàn giải thoát,
Blog Ba Sàm,… kích hoạt comment
Chín trăm còm sĩ năm cents
Về đây nhận giải Nobel lọc lừa

Nay nhờ dân chúng vị tha,
Lập đàn giải thoát hồn ma ngu hèn.
Nào những kẻ ương hèn ngạo mạn
Hỡi những ai mặt dạn mày dày
Quay về tề tựu nơi đây
Cùng nhau hội kiến dưới cây búa liềm
Bỗng phút chốc liềm rơi, búa gãy
Đời định phân kẻ bảy người ba
Còn gì cộng sản đảng ta
Mác lê thất thế thành ma không đầu
Đoàn dư lợn loạc loài than khóc
Tiếc  ngày xưa nói dóc khôn nguôi
Ai hay thành bại bất ngờ
Chín trăm dư lợn bơ vơ giữa dòng
Nào những kẻ mồm loa, mép giải
Cùng cậy mình cộng sản như nhau 
Một khi dân nổi can qua
Trốn chui dưới cống biết là mình ngu ?
Ngự nhà cao, biệt thự xa hoa
Giờ bỗng chốc không nhà không cửa
Xem dân như những con lừa
Chết rồi dân cũng không ưa chuyện thường

Nay cám cảnh không hương không khói
Hồn ngẩn ngơ đầu suối cuối sông
Vong hồn phiêu bạt long đong
Rày đây mai đó khó mong nương nhờ

Nào những kẻ quyền cao chức trọng
Thỏa túi tham vơ vét thẳng tay
Vàng đô, như núi chất  đầy
Mang đi chẳng đặng lại gây hận thù
Vui sướng lắm oán hờn càng lắm
Chín trăm người không nấm mộ chôn
Tụ thành băng đảng cô hồn
Búa Liềm thổ phỉ nhập môn cướp ngày
Kẻ thân thích nay chẳng còn ai
Biết lấy ai bày giải oan khiên
Cô hồn lúc tỉnh lúc điên
Hương tàn khói nhạt triền miên lạnh lùng
Nào những kẻ bày binh bố trận
Xua quân vào cướp tận Đầm Vươn 
Giờ đây hồn phách lạc đường
Về đây hưởng chút khói hương ấm lòng
Hôm nay tề tựu đủ đông
Có khôn thiêng hãy mở lòng nghe kinh
Cho hồn thoát cõi u minh
Mười phương chư Phật phân minh độ trì
Cầu nghiệp lực luân hồi hóa giải
Phận trí nô đọa kiếp súc sinh
Trả xong món nợ Ba Đình
Nương nhờ cửa Phật để mình sáng ra
Nam mô sư tổ Đạt Ma
Nam mô bồ tát Phật Bà Quan Âm
Độ người hướng thiện hồi tâm
Nghiệp trần nặng nợ lỗi lầm tiêu tan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét