Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

TINH BÁ TUNG CHIÊU

Ngồi buồn Tinh Bá phát loa
 “Bắt hết, nhốt hết mấy cha muỗi, ruồi”
 Đười ươi bự chảng ngồi cười
 Chấm anh Tinh Bá điểm mười Kung Fu

Võ công thổ tả pí lù
 Đánh đấm nhăng cuội hóa mù sa mưa
 Chém hàng cóc nhái từa lưa
 Riêng loài Khỉ, Vượn thì chưa dám sờ

Bao giờ cho đến bao giờ ?
 Thấy anh Tinh Bá phất cờ tấn công
 Hay là Tinh Bá thuộc lòng
 Cái câu múa gậy trong vòng sải tay

Chết ruồi chứ chẳng chết ai
 Để bầy khỉ đột khen tài Bá Tinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét