Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

VIẾT CHO NHỮNG THẰNG HÈN


Sinh Hùng nay hóa Sinh Hèn
Uổng công cha mẹ soi đèn nghĩ tên
To mồm bố láo hớ hênh
Thì mang trọn kiếp một tên Hói Hèn


Chữ Hèn  Hói đã rất quen
Chữ Hùng xa xỉ Hói bèn vứt đi
Còn thằng Trọng lú quyền uy
Giờ đây đã chết lấy gì gặp nhau ?

Thương cho đất nước đồng bào
Giang sơn gấm vóc trót trao thằng HÈN.

Thư của ông Phan Trung Lý thay mặt ông Nguyễn Sinh Hùng trả lời ông Nguyễn Văn Khải 

http://anhbasam04.wordpress.com/2013/03/24/thu-cua-ong-phan-trung-ly-thay-mat-ong-nguyen-sinh-hung-tra-loi-ong-nguyen-van-khai/#comment-3110
Phúc đáp thư của ông Nguyễn Văn Khải cùng 8 công dân khác gửi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngày 8-3-2013, đề nghị ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp các công dân, trong vai trò là Đại biểu Quốc hội.

Dưới đây là thư của 9 công dân gửi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đã được đăng trên blog Ba Sàm ngày 9-3-2013.


1 nhận xét: